Power Plate – Nya tidens vibrationsträning2019-06-10T14:13:56+01:00

Power Plate

Våra två kraftfulla Power Plate plattformar för vibrationsträning är ett supereffektivt komplement till både vår maskinträning och vår funktionella träning. 


Vibrationsträning har i otaliga studier visat ge:

Ökad styrka
Ökad cirkulation
Förbättrad rörlighet
Smärtlindring
Ökad bentäthet
Slätare och fastare hud

Du vill känna dig trygg hela livet

PowerPlate hjälper dig genom att

Stimulerar tillväxthormoner |GH|

Påverkar muskeltillväxten och bromsar åldrandeprocessen

Ökar bentäthet

Förebygger därigenom benbrott
som ofta sker vid exempelvis fallolyckor.

Ökar effektivt den explosiva muskelstyrkan (snabba muskelfibrer)

Förebygger därmed fallolyckor, som är en vanlig dödsorsak i hemmiljö för äldre.

Positiv effekt på ledproblem

Vilket stärker muskler för rehabilitering vid den så vanligt förekommande knäartrosen.

Personlig genomgång ingår i “Träning + Personlig uppföljning
I “Bas Träning” bokas en personlig genomgång (500:-) 
Vad är vibrationsträning och vart härstammar det ifrån?

Historik

Vibrationsträningen togs fram i början av 1970-talet för att hjälpa kosmonauter och senare astronauter att återhämta sin kropp efter långvarig vistelse i tyngdlöshet. En astronaut som vistats lång tid i rymden får så svår benskörhet och muskelsvaghet att det blir svårt att träna på vanligt sätt. Vibrationsträningen var ett skonsamt sätt att bygga upp muskelmassa och benvävnad igen. När vibrationsträning uppmärksammats i media så har det oftast handlat om elitidrottare som förbättrar sina redan vältränade muskler eller en idrottare som behöver komma igång efter en skada.

Funktion

Power Plate vibrerar tredimensionellt mellan två och sex millimeter och med en frekvens på 30 till 50 svängningar per sekund. Träningen sker normalt i fasta statiska positioner vilket skonar lederna då musklerna ändå arbetar dynamiskt eftersom varje muskelfiber i hela muskelgruppen måste parera för de små svängningarna. Närmare 100 procent av muskelfibrerna aktiveras genom en reflex i muskelspolarna, som kan jämföras med när man testar reflexen i knäet hos doktorn. Detta innebär också att musklerna fungerar som en stor pump som spolar bort mjölksyra och kraftigt ökar blodcirkulationen.

Användningsområden

Det finns stora grupper som har stor nytta av vibrationsträning:
De som inte klarar av att träna på vanligt sätt på grund av problem i rörelse- eller cirkulations-apparat, och som skulle få en ökad livskvalitet genom lindrad smärta, starkare muskler, bättre balans och ökad rörlighet. Många problem i exempelvis rygg och nacke kan enkelt tränas bort, även för äldre eller sjuka.
De som är friska men väljer att inte vara fysiskt aktiva. Dessa får ofta med tiden ryggont, knäproblem eller någon annan smärta i rörelseapparaten. Vibrationsträning kan ge stor effekt med begränsad träningsinsats.
De som vill effektivisera sin vanliga träning genom att komplettera med vibrationsträning.

 

 

Effekter av vibrationsträning

Ryggbesvär

Det har visat sig att de djupa ryggmusklerna, multifiderna, aktiveras effektivt redan genom att bara stå på vibrationsplattan. Dessa viktiga muskler håller ihop diskarna och är svåra att träna på traditionellt sätt, sådana otränade ryggmuskler är ofta en orsak till ryggbesvär.

Hormonproduktion

I kliniska studier har man tittat på hur kroppens hormoner påverkas av vibrationsträning. Hormonprofilen efter träning med vibrationsplatta motsvarar den man får vid mycket hård träning under lång tid, till exempel ett maratonlopp. I en studie ökade kroppens tillväxthormon med 460% och testosteron med 7% samtidigt som stresshormonet kortisol minskade med 32%. Denna hormonprofil ger en bild av en avslappnad kropp i tillväxtfas.

Tillväxthormonerna hjälper kroppens celler att repareras och reproduceras och när stresshormonet minskar frigörs vårt lyckohormon serotonin som får oss att må bra. Även hormonet neurotrofin som hjälper till vid tankeprocessen ökar samt kroppens smärthormon endorfin.

Benskörhet

I Sverige drabbas varannan kvinna och var fjärde man av frakturer på grund av urkalkning av skelettet, benskörhet. Det finns idag ingen medicin som ökar bentäthet. Man vet att motion såsom löpning hjälper mot benskörhet medan simning däremot inte har någon effekt på just benskörhet. Vibrationsträning har i studier visat god effekt på tillväxt av bentäthet och motverkar därvid benskörhet.

Artros

Besvär relaterat artros minskar normalt vid motion, men ofta gör det ont att träna vilket leder till inaktivitet och mer smärta. Med vibrationsträning kan man få igång träning på ett skonsamt sätt. Vibrationsträning ger ofta också en direkt lindring vid akuta artrosrelaterade smärtor.

Kickstart
Boka 4 eller 8 veckor