Milon ™ – Digital Cirkelträning2019-01-30T10:57:40+00:00

Milon

Träning har aldrig varit enklare, säkrare, snabbare och effektivare! Världens bästa maskinträning finns i Åkersberga.
Milon ™ arbetar med elektroniska vikter och kommer ihåg dina personliga inställningar.

Vid första träningstillfället ställer vi in maskinerna efter din längd, vikt och styrka, det tar ca 30 minuter och allt lagras på ditt personliga medlemskort.

1. Sätt i ditt kort

2. Motstånd och inställningar ställs in. Du kan höja eller sänka så lite som 1kg med ett knapptryck.


3. Du tränar först 3st styrkemaskiner efter varandra, 1 minut vardera med 30 sekunders vila emellan. Sen 1 konditionsstation på 4min. Därefter 3st styrkemaskiner och 1st konditionsmaskiner. Sammanlagt får hela kroppen en genomkörning på 6st styrkemaskiner och 2 konditionsmaskiner.

4. Att träna igenom hela kroppen tar 17,5 minuter, två varv tar 35 minuter. Du tränar 60 sekunder, vilar 30 sekunder och följer enkelt färgväxlingarna i mittpelaren.

5. Du följer din utveckling genom att all data registreras, vilket är mycket motiverande.
Logga in på milonME eller ladda ner appen “milon ME”.

Med Milon-systemet är detta möjligt tack vare samspelet mellan tre nyckelkomponenter;

ENKELT

Då Milon-maskinerna ställer in sig själva (minnesfunktion). Vid första introduktionen sparas dina personliga maskininställningar på ett chipkort och vid nästa träningstillfälle ställer maskinerna in sig automatiskt. Du som medlem behöver alltså inte längre utföra några inställningar utan kan koncentrera dig helt och fullt på din träning.

SÄKERT

Då alla individuella inställningar är lagrade och nås via chipkortet. Maskinerna ställs in och ändras tillsammans med instruktör eller sjukgymnast och därmed undviks vanliga fel som t.ex. fel inställning av motstånd eller rörelsebegränsningar. Med hjälp av din statistik, som du själv ser på webben, kan instruktören motivera dig och hjälpa dig att nå dina träningsmål.

EFFEKTIVT

Eftersom Milon-maskinerna är försedda med elektroniskt motstånd istället för vikter. Detta medför att olika motstånd kan ställas in för excentrisk och koncentrisk rörelse varvid träningseffektiviteten ökar med upp till 40%. Genom personliga träningsplaner varieras träningen ytterligare var 20:e träningstillfälle varvid din kropp utmanas till kontinuerlig styrkeutveckling. Instruktörens arbete blir också mer effektivt eftersom ständiga korrigering av maskinerna inte längre är nödvändiga utan fokus kan läggas på dina träningsmål och din motivation.

KROPPSSKANNING I MILONIZER

Vid din individuella milon-introduktion börjar vi med en kroppsskanning framför en automatisk skanner där dina kroppsmått används för att ställa in milon-maskinerna. Milonizern mäter också din rörlighet, balans, reaktionshastighet och kraften då du hoppar rakt upp.

Vid uppföljning görs ny skanning och tillsammans med träningsdata från träningen i milon får du en mycket tydlig bild av hur din styrka, reaktionsförmåga, balans och rörlighet har utvecklats över tid.

Träningsfakta

KONCENTRISK BELASTNING KONTRA EXCENTRISK BELASTNING

Koncentrisk belastning är exempelvis när du liggande på en bänk pressar en skivstång uppåt genom att sträcka ut armarna.

Excentrisk belastning är då du långsamt släpper samma skivstång tillbaka neråt.

Alla klarar en högre excentrisk belastning varför styrketränande i alla tider har tagit hjälp att lyfta stången i det kocentriska momentet, eller låtit assistenter lägga på mer vikter då stången hålls i sitt högsta läge. Excentrisk träning är betydligt effektivare än vanlig styrketräning där belastningen är densamma i det kocentriska momentet som i det excentriska. Milonmaskinerna  har ”assistenterna” inbyggda och det excentriska viktpålägget kan ställas in helt individuellt. Milonkonceptet med excentrisk träning i kombination med snabb och precis maskininställning samt ett effektivt utnyttjande av maskinerna med minimala väntetider, resulterar i att Milonträningen är ca 40% effektivare än vanliga gymmaskiner.

Bäst träningseffekt får du med ca 30% högre excentrisk belastning.
(Exempel. 10/13, 20/26, 30/39, 40/52 eller 50/65kg)

Liten historia om Milons uppkomst:
En tidigare östtysk elittränare, Mario Görlach, öppnade gym i västtyskland. Han var supereffektiv och alla hans medlemmar nådde resultat. När medlemsantalet växte började folk sluta, det hade Mario aldrig varit med om tidigare. Han hade inte längre tid att se alla sina medlemmar, och utan uppmärksamhet och stöd slutade folk. Så han konstruerade maskiner tillsammans med en liten gymmaskinstillverkare där han byggde in sina träningsmetoder i maskinerna. Resultatet blev att Mario fick mer tid att se och peppa alla sina medlemmar, som stannade kvar på gymmet och nådde ännu bättre träningsresultat!

TRÄNINGSPLANER

Du coachas kontinuerligt att utmana dig själv genom att höja vikterna vartefter du blir starkare. Ca var 20:e träningstillfälle byter vi steg i träningsplanen varvid tempo och vikter justeras. Vid vart tredje steg byter vi träningstyp, standard -> adaptiv -> ISO kinetisk.

Standard: Koncentrisk och Excentrisk vikt ställs in fast och kan justeras under träningsminuten. Vikter justeras så att man klarar träning i en hel minut. Varierande hastighet, Långsam – Normal – Snabb. Hastighetsavvikelse indikeras med hastighetsindikator – röd/grön/röd

  Adaptiv: Koncentriska och excentriska startvikter kan justeras innan tryck på startknappen. Normalt ställs en startvikt in som är högre än man klarar av under en minut. Vikten sänkts automatiskt om ändläge inte nås under en repetition (dropset). Varierande hastighet, Långsam – Normal – Snabb. Hastighetsavvikelse indikeras genom hur en oval (milonlogga) följs.

Isokinetisk: Koncentrisk vikt beror på hur mycket kraft som används i den koncentriska rörelsen. Excentrisk vikt blir 30% högre än den anbringade koncentriska kraften, per repetition. Använd kraft genom rörelsen indikeras på skärmen. Varierande hastighet, Långsam – Normal – Snabb.
Kräver normalt träningsvana för att ge optimal styrketräning. Används med fördel även vid rehab träning.