Milon ™ – Digital Cirkelträning2019-06-11T15:10:23+01:00
[powr-form-builder id="cea6416b_1545055032"]

Milon

Träning har aldrig varit enklare, säkrare, snabbare och effektivare!
Världens bästa maskinträning finns i Åkersberga.
Milon ™ arbetar med elektroniska vikter och kommer
ihåg dina personliga inställningar.

Vid första träningstillfället ställer du in maskinerna tillsammans med en
instruktör efter din längd, vikt och styrka. Det tar ca 30 minuter och allt lagras
på ditt personliga medlemskort.

1. Sätt i ditt kort

2. Motstånd och inställningar ställs in.
Du kan höja eller sänka så lite som 1kg med ett knapptryck.

3. Träna. Milon-cirkeln består av sex styrkemaskiner
och två konditionsmaskiner. Styrka tränar du i en minut per
maskin med 30 sekunders vila emellan. Kondition tränar du i
fyra minuter per maskin. Du tränar medan ljuspelaren
i mitten är grön och vilar när den är röd.

4. Att träna igenom hela kroppen ett varv i cirkeln tar 17,5 minuter,
men vi rekommenderar att du kör två varv för bästa effekt (35 minuter). 

5. Du kan enkelt följa din utveckling eftersom din
träningsdata registreras. Lägg ditt kort på läsaren vid
Milon-terminalen, logga in på milonME eller
ladda ner appen “milon ME” för att följa din träning.

Med Milon-systemet är detta möjligt tack vare
samspelet mellan tre nyckelkomponenter;

ENKELT

Milon-maskinerna ställer in sig själva (minnesfunktion).
Vid första introduktionen sparas dina personliga maskininställningar på ett
chipkort och vid nästa träningstillfälle ställer maskinerna in sig automatiskt.

Du som medlem behöver alltså inte längre göra några inställningar
utan kan koncentrera dig helt och fullt på din träning.

SÄKERT

Alla individuella inställningar är lagrade och nås via chipkortet.
Maskinerna ställs in och ändras tillsammans med instruktör
eller sjukgymnast, och därmed undviks vanliga fel som t.ex.
fel inställning av motstånd eller rörelsebegränsningar.

Med hjälp av din statistik – som du själv ser på webben –
kan instruktören motivera dig och hjälpa dig att nå dina träningsmål.

EFFEKTIVT

Milon-maskinerna är försedda med elektroniskt motstånd istället för vikter.
Detta medför att olika motstånd kan ställas in för excentrisk och
koncentrisk rörelse varvid träningseffektiviteten ökar med upp till 40%.
Genom personliga träningsplaner varieras träningen ytterligare
var 20:e träningstillfälle varvid din kropp utmanas
till kontinuerlig styrkeutveckling.

Instruktörens arbete blir också mer effektivt eftersom ständig
korrigering av maskinerna inte längre är nödvändiga utan
fokus kan läggas på dina träningsmål och din motivation.

KROPPSSKANNING I MILONIZER

Vid din individuella Milon-introduktion börjar vi med en
kroppsskanning framför en optisk skanner där dina kroppsmått
används för att automatiskt ställa in Milon-maskinerna.
Milonizern kan också mäta din rörlighet, balans,
reaktionshastighet och kraften då du hoppar rakt upp.

Vid uppföljning görs ny skanning och tillsammans med träningsdata
från träningen i Milon får du en mycket tydlig bild av hur din styrka,
reaktionsförmåga, balans och rörlighet har utvecklats över tid.

Träningsfakta

KONCENTRISK BELASTNING KONTRA EXCENTRISK BELASTNING

Koncentrisk belastning är exempelvis
när du liggande på en bänk pressar en skivstång uppåt genom att sträcka ut armarna.

Excentrisk belastning är då du långsamt bromsar samma skivstång tillbaka nedåt.

Alla klarar en högre excentrisk belastning, vilket har medfört att
styrketränare i alla tider har tagit hjälp att lyfta stången i det koncentriska momentet,
eller låtit assistenter lägga på mer vikter då stången hålls i sitt högsta läge.

Excentrisk träning är betydligt effektivare än vanlig styrketräning där
belastningen är densamma i det koncentriska momentet som i det excentriska.
I Milon-maskinerna  är ”assistenterna” inbyggda och det excentriska viktpålägget
kan ställas in helt individuellt. Milon-konceptet med excentrisk träning
i kombination med automatisk maskininställning resulterar i både
minimala väntetider, och träning som är 40% effektivare än vanliga gymmaskiner.

Bäst träningseffekt får du med ca 30% högre excentrisk belastning.
(Exempel. 10/13, 20/26, 30/39, 40/52 eller 50/65kg)

TRÄNINGSPLANER

Du coachas kontinuerligt till att utmana dig själv genom att
höja vikterna vartefter du blir starkare. Ca var 20:e träningstillfälle byter vi steg
i träningsplanen varvid tempo och vikter justeras.
Vid vart tredje steg byter vi träningstyp –  standard -> adaptiv -> Isokinetisk.

Standard:
Koncentrisk och excentrisk vikt ställs in och kan justeras under träningstillfället.
Vikter justeras så att man klarar träning i en hel minut.
Varierande hastighet – Långsam – Normal – Snabb.
Hastighetsavvikelse indikeras med hastighetsindikator – röd/grön/röd.

  Adaptiv:
Koncentriska och excentriska startvikter kan justeras innan tryck på startknappen.
Normalt ställs en startvikt in som är högre än man klarar av under en minut.
Vikten sänkts automatiskt om ändläge inte nås under en repetition (dropset).
Varierande hastighet – Långsam – Normal – Snabb.
Hastighetsavvikelse indikeras genom hur en oval (Milon-logga) följs.

Isokinetisk:
Koncentrisk vikt beror på hur mycket kraft som används i den koncentriska rörelsen.
Excentrisk vikt blir 30% högre än den anbringade koncentriska kraften, per repetition.
Varierande hastighet – Långsam – Normal – Snabb.

Kräver normalt träningsvana för att ge optimal styrketräning.
Används med fördel även vid rehab-träning.