Träningskonceptet Milon

Milon ™ – Träningskoncept

Träning har aldrig varit enklare, säkrare, snabbare och effektivare! Världens bästa maskinträning finns i Åkersberga! Glöm gjutjärn, hydraulik och luftcylindrar. Milon ™ arbetar med elektroniska vikter upp till 180 kg som precisionsstyrs enligt dina personliga inställningar.

Vid första träningstillfället ställer vi in maskinerna efter din längd, vikt och styrka, det tar ca 30 minuter och allt lagras på ditt personliga medlemskort, som också fungerar som nyckel till Club Active på obemannade tider.

1. Sätt i ditt kort och maskinen ställer in sig efter just din kropp
2. Maskinen kommer ihåg vilka vikter du hade senast. Du reglerar vikten enkelt med plus och minus.
3. Att träna igenom hela kroppen tar 17,5 minuter, två varv tar 35 minuter. Du tränar 60 sekunder, vilar 30 sekunder och följer enkelt färgväxlingarna i mittpelaren.
4. Du följer din utveckling genom att all data registreras, vilket är mycket motiverande. Logga in på milonME eller ladda ner appen “milon ME”.

Träningskonceptet Milon™ är en mycket effektiv och snabb träningsform som garanterat ger dig de resultat du strävar efter!

ETT EFFEKTIVT PASS PÅ 17,5 MINUTER MED MILON!

Kan det vara sant? Javisst!

  • Du tränar alltid rätt!
  • Du behöver inte längre ställa in maskinerna!
  • Du behöver inte längre köa!
  • Du tränar 40% effektivare!

Då Milon-maskinerna ställer in sig själva (minnesfunktion). Vid första introduktionen sparas dina personliga maskininställningar på ett chipkort och vid nästa träningstillfälle ställer maskinerna in sig automatiskt. Du som medlem behöver alltså inte längre utföra några inställningar utan kan koncentrera dig helt och fullt på din träning.

Då alla individuella inställningar är lagrade och nås via chipkortet. Maskinerna ställs in och ändras tillsammans med instruktör eller sjukgymnast och därmed undviks vanliga fel som t.ex. fel inställning av motstånd eller rörelsebegränsningar. Med hjälp av din statistik, som du själv ser på webben, kan instruktören motivera dig och hjälpa dig att nå dina träningsmål.

Eftersom Milon-maskinerna är försedda med elektroniskt motstånd istället för vikter. Detta medför att olika motstånd kan ställas in för excentrisk och koncentrisk rörelse varvid träningseffektiviteten ökar med upp till 40%. Genom personliga träningsplaner varieras träningen ytterligare var 20:e träningstillfälle varvid din kropp utmanas till kontinuerlig styrkeutveckling. Instruktörens arbete blir också mer effektivt eftersom ständiga korrigering av maskinerna inte längre är nödvändiga utan fokus kan läggas på dina träningsmål och din motivation.

Du coachas kontinuerligt att utmana dig själv genom att höja vikterna vartefter du blir starkare. Ca var 20:e träningstillfälle byter vi steg i träningsplanen varvid tempo och vikter justeras. Vid vart tredje steg byter vi träningstyp, normal -> addaptiv -> isokinetisk, samt gör styrketest i maskinerna.

Normal: fasta koncentriska och excentriska viktinställningar, varierande tempo

Addaptiv: höga koncentriska och excentriska viktinställningar som automatiskt sänks då du under träningsminuten inte längre orkar arbeta igenom hela rörelsen, kan jämföras med dropset.

Isokinetisk: vid varje repetition anpassas den excentriska belastningen till hur du ansträngt dig i det koncentriska momentet. Mycket effektiv träningsform för erfarna och vid rehabträning.

En tidigare östtysk elittränare, Mario Görlach, öppnade gym i västtyskland. Han var supereffektiv och alla hans medlemmar nådde resultat. När medlemsantalet växte började folk sluta, det hade Mario aldrig varit med om tidigare. Han hade inte längre tid att se alla sina medlemmar, och utan uppmärksamhet och stöd slutade folk. Så han konstruerade maskiner tillsammans med en liten gymmaskinstillverkare där han byggde in sina träningsmetoder i maskinerna. Resultatet blev att Mario fick mer tid att se och peppa alla sina medlemmar, som stannade kvar på gymmet och nådde ännu bättre träningsresultat!

2018-01-06T13:25:57+01:00